Vandaag gestart geeft morgen resultaat.

overzicht kernpunten →

Voorbeeld van een betalingsherinnering

Hebt u binnen uw onderneming last van veel openstaande facturen? Dan wordt het wellicht tijd om een extern bedrijf in te schakelen om uw openstaande vorderingen terug te dringen tot een minimum. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het versturen van een betalingsherinnering, het inschakelen van een incassobureau, gebruik te maken van Factoring of van de credit management diensten zoals Debet Consulting aanbiedt.

Voordat u een extern bedrijf inschakelt om u te helpen bij het terugdringen van openstaande facturen, kunt u uiteraard ook zelf een betalingsherinnering sturen. Om u alvast een opzetje te geven van een betalingsherinnering, kunt op deze pagina een voorbeeld van een betalingsherinnering vinden.

 Bedrijf
 Straat
 Plaats

 PLAATS, datum
  
 Betreft   : Betalingsherinnering
 Factuurnr. : nr.……..
 Bedrag   : € ……...
  
  
  
 Geachte heer, Geachte mevrouw,
  
 Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde
 factuur nog niet door u is voldaan.
 De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen.
 Deze termijn is reeds verstreken.
  
 Wij verzoeken u daarom om uiterlijk binnen 8 dagen
 na heden het openstaande factuurbedrag op onze
 bankrekening . . . . . . .   te voldoen.
  
 Als uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan
 kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.
  
 Met vriendelijk groet,

 …………………………….

 ----
 Uw naam
 Uw bedrijfsnaam 
 Bankrekeningnummer……………………..

Dit voorbeeld van een betalingsherinnering kunt u gebruiken voor de eerste keer dat u uw klant herinnert aan een openstaande vordering. Wordt er binnen 14 dagen geen contact met u opgenomen, dan hebben we nog een ander voorbeeld van een betalingsherinnering die u hierna kunt sturen.


 Bedrijf
 Straat
 Plaats
  
 PLAATS, datum
  
 Betreft   : Betalingsherinnering
 Factuurnr. : ……..
 Bedrag   : € ….
  
  
  
 Geachte heer, Geachte mevrouw,
  
 Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur
 na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan.
 De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.
  
 Wij verzoeken u met klem om uiterlijk binnen 5 dagen na
 dagtekening van deze sommatie het openstaande factuurbedrag op onze
 bankrekening …….. te voldoen.
  
 Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde
 termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen
 te geven aan de een incassodienst.
 U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit
 voortvloeiende kosten, zowel Buitengerechtelijk als Gerechtelijk.
  
 Alle toekomstige werkzaamheden, ongeacht de hoogte van
 het factuurbedrag, volgen uitsluitend tegen vooruitbetaling.
  
 Vriendelijke groet, 

 …………………..
  
 Uw naam
 Uw bedrijf

 Bankrekeningnummer……………………..

Als uw klant na het versturen van dit voorbeeld van een betalingsherinnering II nog steeds niet over gaat tot betalen, dan doet u er goed aan om onze creditmanagers in te schakelen. Voor een gering bedrag (Een fractie van de kosten bij bijv. een incassobureau of factoringbedrijf) per behandelde factuur zorgen wij dat uw klanten in het vervolg veel sneller betalen.

Wij hopen dat u met de voorbeelden van betalingsherinneringen op deze pagina een eerste stap kunt zetten om uw klanten tot betalen te bewegen. Is ons voorbeeld van een betalingsherinnering niet voldoende, dan zetten wij ons graag voor u in.

De ervaring leert dat wanneer wij uw klanten vandaag benaderen, morgen het eerste resultaat op uw bankrekening te zien is.
Gegarandeerd.