Vandaag gestart geeft morgen resultaat.

overzicht kernpunten →

Door telefonisch credit management betalen uw debiteuren sneller.

Debiteuren management is een gevoelig proces. Het gaat immers om uw klanten waar wij mee in contact treden als één of meerdere facturen vervallen zijn.

Inleven en respect is daarbij van groot belang. Meedenken en meeveren met een positieve instelling. De combinatie van deze eigenschappen is de sleutel tot het succes van ‘echte’ credit managers.

Innemend maar doelbewust

De benadering vindt plaats onder uw bedrijfsnaam. Alsof wij achter uw bureau zitten. Uw cliënten worden dus niet direct geconfronteerd met een externe organisatie. Hiermee wordt hun privacy behouden.

Op een professionele en commerciële, maar bovenal sympathieke wijze worden uw debiteuren benaderd en wordt de reden van de non-betaling geïnventariseerd en omgezet in een betalingsstrategie of dispuutmelding.

Op een milde, maar zekere manier worden de betalingstermijnen van uw vaste afnemers teruggedrongen tot een voor u aanvaardbaar niveau waarbij uw concurrente positie geen moment uit het oog wordt verloren.

Daarom wordt vooraf met u een ‘prestatieplan’ besproken waarbij wij u graag adviseren met onze kennis van zaken. Als de ingesleten, gemiddelde betalingstermijn op ruim 60 dagen ligt, zullen wij bijvoorbeeld u niet adviseren om de debiteur op dag 30 te benaderen. Een tactische ombuiging naar kortere betalingstermijnen dient gefaseerd plaats te vinden.

Met verstand van zaken

Met een ‘telefoontje of belletje’ kan niet meer worden volstaan. De credit manager moet terdege bekend zijn met uw branche en weten waar het over gaat.

Onze credit managers zijn in talloze branches ‘thuis’ en zijn daardoor in staat uw cliënt goed te begrijpen als het om branche gerichte aspecten gaat. Dit voorkomt irritatie.

Meer weten…

… over het minimaliseren van vervallen facturen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op en wacht niet tot morgen. Morgen vragen andere zaken uw aandacht.

Bel vrijblijvend en hoor in enkele minuten wat voor u de mogelijkheden zijn.

Telefoon  0566 62 3445

Vast en zeker

Wanneer wij vandaag voor u starten ziet u morgen al resultaat. Ook in crisistijd. Ondernemers die u voor zijn gegaan kunnen en willen hiervan getuigen en hun ervaringen met u delen. Referenties worden echter alleen op verzoek verstrekt.