Vandaag gestart geeft morgen resultaat.

overzicht kernpunten →

Tarieven

Wij berekenen vaste tarieven voor onze branchegerichte credit management diensten. Het tarief bestaat uit een vast maandbedrag en een bedrag per behandelde factuur.

U weet vooraf waar u aan toe bent. Er wordt dus NIET berekend op basis van omzet percentages.

Wij zijn actief in meer dan 70 branches. Hierdoor kunnen wij u nauwkeurig aangeven hoe lang het duurt om de ingesleten betalingstermijnen om te buigen naar een voor u acceptabele termijn.

Vast maandbedrag

Het vaste maandbedrag wordt op de 1e van de maand berekend en is mede afhankelijk van het aantal facturen dat u op jaarbasis verstuurt. Contant facturen en automatisch te incasseren facturen worden niet meegerekend bij de vaststelling van het vaste maandbedrag.

Voorbeeld:

U produceert jaarlijks circa 1.500 facturen waarvan 500 facturen contant worden betaald en 400 facturen via automatische incasso worden geïnd. Het vaste maandbedrag wordt in dit voorbeeld berekend over 600 facturen.

Vast bedrag per behandelde factuur

U levert alle facturen bij ons aan inzake ‘op rekening’ geleverde goederen of diensten.

De facturen worden aan u berekend op basis van een vast bedrag. Ongeacht de hoogte van het factuurbedrag.

Het tijdstip (aantal na dagen factuurdatum) waarop uw debiteur door onze credit managers wordt benaderd, wordt vooraf met u vastgesteld.

Facturen die vòòr de datum van 1e benadering zijn betaald worden automatisch gecrediteerd op de eerst volgende factuur die u van ons ontvangt.

Voorbeeld:

U levert 100 facturen aan. Daarna wordt 100x het vaste bedrag per factuur aan u berekend. Na enige tijd levert u opnieuw 100 facturen aan. Van de voorgaande aanlevering blijken 50 facturen voor de datum van de geplande eerste benadering te zijn betaald. Er worden dus geen 100 maar slechts 50 facturen aan u berekend.

Na verloop van tijd ziet u het aantal crediteringen toenemen en het aantal te berekenen posten afnemen.

Speciale tarieven

Soms is sprake van een éénmalige actie. Bijvoorbeeld ten behoeve van een Handelsbank of Curator. Of wegens verkoop of beëindiging van een bedrijf.

Hiervoor worden aparte berekeningvormen afgesproken.

Prestatieplan

Omdat er meer ondernemers dan branches zijn ontstaat concurrentie. Afnemers spelen hier handig op in. Zij bedingen de hoogste korting. Als deze eenmaal is bereikt, worden langere betalingstermijnen ingezet.

Vanaf dat moment draagt u ongewild bij aan de financiering van de onderneming van uw klant.

De verslechterde betalingsmoraal is sluipend. Beetje bij beetje worden betalingstermijnen opgerekt. Er hoeft dan maar weinig te gebeuren om een onderneming in zwaar weer te doen belanden.

Het is daarom van groot belang dat debiteuren tijdig op een commerciële en efficiënte wijze tot betaling worden bewogen.

Op basis van:

  • branche
  • debiteuren (particulieren, bedrijven of instellingen)
  • positie in de markt
  • historisch debiteurenbeleid

spreken wij met u af op welke termijn de debiteuren benaderd dienen te worden waarbij genoemde punten meewegen. Wij adviseren u graag met raad en daad maar u heeft het laatste woord.

Als u vandaag besluit om ons in te zetten dan heeft u morgen resultaat.

U twijfelt?

Wij beschikken over zeer goede referenties.

Meer weten?

U wilt meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Telefoon  0566 62 3445